Cho tam giác ABC cân đỉnh A. Mệnh đề sai là

A.

AB = AC

B.

AB - AC = BC

C.

BC + AB = AB

D.

AB = AC

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AB, AC không cùng phương nên AB ≠ AC

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...