Cho T, f, ω lần lượt là chu kì, tần số và tần số góc của một dao động điều hòa. Công thức nào sau đây là sai ?           

A.

img1.

B.

 img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1 .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...