Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá:

= 0,46 (V); = 1,1 (V); = 0,47 (V) (X, Y, Z là ba kim loại).

Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là:

A.

Z, Y, Cu, X.

B.

X, Cu, Z, Y.

C.

Y, Z, Cu, X.

D.

X, Cu, Y, Z.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

X, Cu, Z, Y.

Kim loại có E0 càng lớn thì tính khử càng yếu.

 − = 0,46V = 0,46 +

= = 1,1V − 1,1

= = 0,47V   − 1,1

  > > > tính khử X < Cu < Z < Y.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...