Cho suất điện động chuẩn E0 của các pin điện hoá:

= 0,46 (V); = 1,1 (V); = 0,47 (V) (X, Y, Z là ba kim loại).

Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là:

A.

Z, Y, Cu, X.

B.

X, Cu, Z, Y.

C.

Y, Z, Cu, X.

D.

X, Cu, Y, Z.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...