Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Zn - Cu là 1,1 V; Cu - Ag là 0,46 V. Biết thế điện cực chuẩn = +0,8 V. Thế điện cực chuẩn  có giá trị lần lượt là:

A.

+1,56 V và +0,64 V.

B.

-1,46 V và -0,34 V.

C.

-0,76 V và +0,34 V.

D.

-1,56 V và +0,64 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

-0,76 V và +0,34 V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...