Cho số phức img1 thỏa mãn img2 và img3. Tính img4.  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1img2 img3  Lấy img4 trừ img5 ta được: img6. Thế vào img7 ta được: img8  Với img9; img10. Vì img11.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...