Cho số thực a thay đổi tùy ý thì các điếm của mặt phẳng phức biểu diễn các căn bậc hai của  nằm trên đường:

A.

Đường tròn.

B.

Elip.

C.

Hypecbol.

D.

Parabol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...