Cho số phức z=3-2i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức $\overline{z}$

A.

Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2i

B.

Phần thực bằng -3 và Phần ảo bằng -2

C.

Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2i

D.

Phần thực bằng 3 và Phần ảo bằng 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:$\overline{z}$=3+2i

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...