Cho số phức z thỏa mãn: img1. Tìm môđun của img2+iz.  

A.

8.

B.

-8.       

C.

img1.

D.

16.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 img1 .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...