Cho số phức z thỏa mãn img1 Hỏi điểm biểu diễn của z là điểm nào trong các điểm M, N, P, Q ở hình bên ? img2 

A.

Điểm M.                

B.

Điểm N.

C.

Điểm P.

D.

Điểm Q. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Ta có: img1

img2     .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...