Cho số phức z ≠ 0 có dạng lượng giác z = r(cosφ + isinφ) (r > 0). Khi đó dạng lượng giác của  là:

A.

- r(cosφ - isinφ)

B.

 -r(cosφ + isinφ)

C.

 r(cos(-φ) + isin(-φ))

D.

 r(sinφ - icosφ)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Do z = r(cosφ + isinφ) (r > 0) nên 

      = r(cosφ - isinφ) = r(cos(-φ) + isin(-φ))

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...