Cho số phức z =  + 2i. Khi đó z2 là:

A.

-1

B.

7 + 4i

C.

-1 + 4i

D.

7 - 4i

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: z2 = ( + 2i)2 = 3 + 4i + 4i2 = -1 + 4i.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...