Cho số phức . Môđun của số phức z là:

A.

9

B.

3

C.

-3i

D.

3i

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...