Cho . Số phức liên hợp của z là:

A.

B.

1 + i

C.

1 - i

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...