Cho số phức img1. Hỏi điểm biểu diễn của số phức img2 là điểm nào?  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có img1. Vậy điểm biểu điễn của số phức img2img3  .

 

Đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...