Cho số nguyên dương img1, tính tổng img2.  

A.img1.
B.img1.
C.img1.
D.img1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phân tích:  Với img1, img2, img3, img4 ta có: img5. Áp dụng ta có:  img6. Suy ra img7. Ta có img8 img9. img10  img11  img12. Vậy img13. Phương pháp trắc nghiệm Thử với img14, ta được img15. Thử các phương án: phương án A: img16; phương án B: img17; phương án C: img18; phương án D: img19img20 chọn phương án A. Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...