Cho . Số nguyên dương nhỏ nhất n nào sau đây để zn là số thực?

A.

n = 1

B.

n = 3

C.

n = 6

D.

n = 8

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

n = 6

Vậy số nguyên dương nhỏ nhất để zn là số thực là n = 6 khi k = 1.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...