Cho sơ đồ :

(X) C4H8Br2  +NaOH d-     (Y)   +Cu(OH)2-   dung dch xanh lam

CTCT phù hợp của X là

A.

CH2BrCH2CH2CH2Br

B.

CH3CHBrCH2CH2Br.

C.

CH3CH2CHBrCH2Br.

D.

CH3CH(CH2Br)2

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3CH2CHBrCH2Br.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...