Cho sơ đồ sau : S Trac nghiem online - cungthi.vnCuS Trac nghiem online - cungthi.vnSO2 Trac nghiem online - cungthi.vnSO3 Trac nghiem online - cungthi.vnH2SO4 Trac nghiem online - cungthi.vnH2 Trac nghiem online - cungthi.vnHCl Trac nghiem online - cungthi.vnCl2 Hãy cho biết phản ứng nào trong các phản ứng trên không phải là phản ứng oxi hóa - khử ?

A. (4).
B. (4), (5), (6), (7).
C. (4), (6).
D. (1), (2), (3), (4), (5).
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...