Cho sơ đồ sau :

Công thức cấu tạo của X là:

A.

CH=CH2COOCH=CH2.

B.

CH2=C(CH3)COOC2H5.

C.

C6H5COOC2H5.

D.

C2H3COOC­3H7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2=C(CH3)COOC2H5.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...