Cho sơ đồ phản ứng: .

Tên của B là:

A.

Clobenzen.

B.

1-clotoluen.

C.

3-clotoluen.

D.

Benzylclorua.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Benzylclorua.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...