Cho sơ đồ phản ứng sau:

CH3COOH  X Y Z + CH3COOONa.

Z là chất nào sau đây?

A.

Anđehit axetic.

B.

Poli(vinyl ancol).

C.

Anđehit acrilic.

D.

Ancol etylic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Anđehit acrilic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...