Cho sơ đồ phản ứng sau: img1 Ancol isobutylic img2  img3  Công thức cấu tạo của X là

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1 .

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

  img1  img2img3 

T tạo img4 là andehit 2 chức => X chứa ancol bậc 1.

X là img5.  

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...