Cho sơ đồ phản ứng:

Muối (X)

Muối X có thể là:

A.

Cu(NO3)2.

B.

CuSO4.

C.

CaCO3.

D.

(NH4)2CO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu(NO3)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...