Cho sơ đồ phản ứng: Cr + Sn2+ Cr3+ + Sn

Khi cân bằng phản ứng trên, hệ số của ion Cr3+ sẽ là:

A.

1.

B.

3.

C.

2.

D.

4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...