Cho sơ đồ phản ứng: CH≡CH X; X polime Y;

                                X + CH2=CH-CH=CH2 polime Z.

Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?

A.

Tơ capron và cao su buna.

B.

Tơ nilon-6,6 và cao su cloropren.

C.

Tơ olon và cao su buna-N.

D.

Tơ nitron và cao su buna-S.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tơ olon và cao su buna-N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...