Cho sơ đồ phản ứng:

Chất E là:

A.

CrCl2.

B.

CrCl3.

C.

Cr2O3.

D.

Cr.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CrCl3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...