Cho sơ đồ phản ứng : aFeS +bH+ + cNO3- Fe3+ + SO42- + NO + H2O. Sau khi cân bằng, tổng hệ số a + b + c là :

A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 8.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...