Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.  img1

Biết rằng không xảy ra đột biến. Xác suất người con đầu lòng của cặp vợ chồng III. 15 và III. 16 sinh con không mang gen gây bệnh là:  

A.

1/3

B.

7/18

C.

7/15

D.

31/36

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bệnh do gen lặn quy định, nằm trên NST thường

Suy luận được KG 16(7A:3a) x 15(3A:1a)

Đáp án đúng là C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...