Cho sơ đồ giải phóng năng lượng ở vi sinh vật sau đây:

Chất cho electron là chất hữu cơ Chất nhận electron cuối cùng là O2, ,

(D?) là quá trình gì?

A.

Lên men.

B.

Hô hấp kị khí.

C.

Hô hấp hiếu khí.

D.

Hóa dưỡng vô cơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...