Cho sơ đồ giải phóng năng lượng ở vi sinh vật sau đây:

Chất cho electron là chất hữu cơ Chất nhận electron cuối cùng là O2, ,

(D?) là quá trình gì?

A.

Lên men.

B.

Hô hấp kị khí.

C.

Hô hấp hiếu khí.

D.

Hóa dưỡng vô cơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hóa dưỡng vô cơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...