Cho sơ đồ: Cl2 + KOH Trac nghiem online - cungthi.vn A + B + H2O Cl2 + KOH Trac nghiem online - cungthi.vn A + C + H2O Công thức hoá học của A, B, C, lần lược là :

A. KCl, KClO, KClO4.
B. KClO3, KCl, KClO.
C. KCl, KClO, KClO3.
D. KClO3, KClO4, KCl.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 1 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...