Cho sơ đồ chuyển hóa:

Triolein X Y Z.

Tên của Z là:

A.

Axit linoleic.

B.

Axit oleic.

C.

Axit panmitic.

D.

Axit stearic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Axit stearic.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...