Cho sơ đồ chuyển hóa:

Triolein X Y Z.

Tên của Z là:

A.

Axit linoleic.

B.

Axit oleic.

C.

Axit panmitic.

D.

Axit stearic.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...