Cho sơ đồ chuyển hóa:

Triolein X Y Z.

Tên của Z là:

A.

Axit linoleic.

B.

Axit oleic.

C.

Axit panmitic.

D.

Axit stearic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Axit stearic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...