Cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bộtX-> Y -> Z -> metyl axetat (mỗi mũi tên là một phương trình). Các chất Y,Z là

A.

C2H5OH,CH3COOH

B.

CH3COOH,C2H5OH

C.

C2H4, CH3COOH

D.

CH3COOH, CH3OH

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...