Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột X axit axetic.

X và Y lần lượt là:

A.

Ancol etylic, anđehit axetic.

B.

Glucozơ, ancol etylic.

C.

Glucozơ, etyl axetat.

D.

Mantozơ, glucozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Glucozơ, ancol etylic.

Phương trình từ glucozơ ancol etylic.

C6H12O6 2CO2 + 2C2H5OH (phản ứng lên men rượu).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...