Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột X axit axetic.

X và Y lần lượt là:

A.

Ancol etylic, anđehit axetic.

B.

Glucozơ, ancol etylic.

C.

Glucozơ, etyl axetat.

D.

Mantozơ, glucozơ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...