Cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bột-> X-> Y-> axit axetic. X và Y là

A.

glucozơ, ancol etylic

B.

glucozo, anđehit axetic 

C.

glucozo, etyl axetat 

D.

ancol etyl, anđehit axetic

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...