Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

Các chất D và E có thể là:

A.

CH3—CH=CH—CH2—OH và HCOOCH2—CH=CH—CH3.

B.

CH2=CH—CH2—OH và CH3COOCH2—CH=CH2.

C.

CH2=CH—OH và CH3COOCH=CH2.

D.

CH3—CH=CH—CH2—OH và HCOOCH2—CH=CH—CH3 hoặc CH2=CH—CH2—OH và CH3COOCH2—CH=CH2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2=CH—CH2—OH và CH3COOCH2—CH=CH2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...