Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất của crom :

Cr(OH) X  Y Z  T

Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là?

A.

KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

B.

K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

C.

KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4.

D.

KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...