Cho sơ đồ chuyển hoá CH4  C2H2  C2H3Cl PVC. Để tổng hợp 250 (kg) PVC theo sơ đồ trên thì cần V (m3) khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%):

A.

358,4.

B.

448,0.

C.

286,7.

D.

224,0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

448,0.

Sơ đồ chuyển hoá: CH4  C2H2  C2H3Cl (C2H3Cl)n

Áp dụng bảo toàn đối với nguyên tố C suy ra:

= 8 (kmol).

Mà H = 50% và CH4 chiếm 80% khí thiên nhiên nên:

V = 8..22,4 = 448 (m3).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...