Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3CH2Cl X Y.

Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:

A.

CH3CH2CN, CH3CH2CHO.

B.

CH3CH2NH2, CH3CH2COOH.

C.

CH3CH2CN, CH3CH2COONH4.

D.

CH3CH2CN, CH3CH2COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3CH2NH2, CH3CH2COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...