Cho sơ đồ biến hóa:

Cho biết X3 là ancol đa chức, X4 tham gia phản ứng tráng bạc, X5 là axit propanđioic. Công thức phân tử và tên của X1 là:

A.

X1 là C3H8; propan.

B.

X1 là C3H6; propen.

C.

X1 là C3H4; propin.

D.

X1 là C3H6; xiclopropan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

X1 là C3H6; xiclopropan.

Dễ thấy:

X5: HOOC-CH2-COOH.

X4: OHC-CH2-COOH.

X3: HO-CH2-OH.

Suy ra từ X1 → X2 thì tạo ra liên kết ở 2 đầu C phía ngoài của C-C-C.

Từ đó nhận ra là X2: Br-C-C-C-Br. và X1: Xiclopropan. (Phản ứng mở vòng).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...