Cho sơ đồ biến hóa:

Cho biết X3 là ancol đa chức, X4 tham gia phản ứng tráng bạc, X5 là axit propanđioic. Công thức phân tử và tên của X1 là:

A.

X1 là C3H8; propan.

B.

X1 là C3H6; propen.

C.

X1 là C3H4; propin.

D.

X1 là C3H6; xiclopropan.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...