Cho sơ đồ biến hoá:

Alanin X  Y (Với lượng HCl dư).

Y là hợp chất hữu cơ nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

NaCl

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...