Cho quỳ tím vào dung dịch của từng amino axit sau:

(1) NH2-CH2-COOH.

(2) NH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

(3) HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Trường hợp có hiện tượng đổi màu quỳ tím là:

A.

(1), (2), (3).

B.

(2).

C.

(3).

D.

(2) và (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(2) và (3).

Trường hợp có hiện tượng đổi màu quỳ tím là: NH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH và HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...