Cho poli(vinyl clorua) n tác dụng với khí clo được polime khác gọi là clorin chứa 66,77% clo và có hệ số trùng hợp không đổi. Công thức cấu tạo của clorin sẽ là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Gọi k là số mắt xích của PVC có 1 nguyên tử clo thế vào.

Sự thế 1 nguyên tử clo vào k mắt xích của PVC có dạng:

(C2H3Cl)k + Cl2 C2kH3k-1Clk+1+ HCl

Từ % Cl ta có: k = 2.

Vậy cứ 2 mắt xích của PVC có 1 nguyên tử clo thế vào, nên cấu tạo của tơ clorin là

hay .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...