Cho phương trình: img1, trong đó img2 là tham số. Để phương trình có nghiệm, các giá trị thích hợp của img3 là:                 

A.

A. img1 hay img2.        

B.

B. img1 hay img2.

C.

C. img1 hay img2.        

D.

D. img1 hay img2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C

Điều kiện: img1 img2  Đặt img3. Phương trình trở thành: img4. Vì img5 Phương trình img6 luôn có hai nghiệm trái dấu img7. Do đó img8 có nghiệm img9 img10

Đáp án đúng là  C

   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...