Cho phương trình img1 Tìm tất cả các giá trị thực của tham số img2 để phương trình có đúng img3 nghiệm thuộc khoảng img4

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Với img1 Đặt img2. Phương trình trở thành img3 Ta có img4phương trình có hai nghiệm img5   Ta thấy ứng với một nghiệm img6 thì cho ta hai nghiệm img7 thuộc khoảng img8 Do đó yêu cầu bài toán img9 (tham khảo hình vẽ)                                        img10

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...