Cho phương trình sau:

1 Axit xitric (6C) axit xêtylataric + CO2 + (A?)

(A?) của phương trình trên là

A.

ATP.

B.

NADH.

C.

FADH2 .

D.

FAD+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

NADH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...