Cho phương trình hóa học : Trac nghiem online - cungthi.vn Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 1.
B. 2 : 3.
C. 1 : 2.
D. 1 : 3.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...