Cho phương trình: img1. Để phương trình có nghiệm thì giá trị thích hợp của tham số là:.        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  img1  img2  Phương trìnhimg3có nghiệm khi và chỉ khi img4  img5  img6.  

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...