Cho phương trình img1 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số img2 để phương trình có nghiệm?

A.

A : 8

B.

B : 9

C.

C : 13

D.

D : 15

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1                                                 img2 Phương trình  img3 Đặt img4img5 Do đó để phương trình có nghiệm img6  img7img8 

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...