Cho phương trình 4x - m.2x + 2 + 2m = 0. Nếu phương trình này có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn  x1 + x2 = 4 thì m bằng:

A.

1

B.

2

C.

4

D.

8

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đặt t = 2x (t > 0), ta được phương trình t2 - 4mt + 2m = 0. Phương trình này có hai nghiệm khi và chỉ khi:

Δ' = 4m2 - 2m > 0 ⇔ m < 0 hoặc m > 

Khi đó, phương trình có hai nghiệm t1, t2 mà t1 . t2 = 2m      (1)

ứng với hai giá trị đó là hai nghiệm x1 , x2

Từ (1) và (2) suy ra 2m = 16 ⇔ m = 8 (thỏa mãn điều kiện).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...